Mitologia

Czym jest mitologia? Mitologia to zbiór mitów opowiadanych w danej społeczności lub literacko uporządkowany zbiór opowieści o bóstwach czy istotach nadprzyrodzonych np. potworach i herosach. W tym dziale znajdziesz informacje dotyczące właśnie takich tematów...

Tezeusz

Tezeusz to w mitologii greckiej królewicz i heros ateński. Uchodził za syna Posejdona i Ajtry (formalnie był synem Egeusza, króla Aten). Wychowywany poza domem z obawy przed żądnymi tronu synami swojego stryja Pallasa.

Herakles

Herakles lub Alkides, Palajmon to w mitologii greckiej jeden z herosów, syn Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. Jego rzymskim odpowiednikiem był Herkules.

Achilles

Achilles to w mitologii greckiej heros i bohater wojny trojańskiej (wódz Myrmidonów). Uchodził za syna Peleusa, króla jednego z miast w Tesalii, i nereidy Tetydy.

Tyfon

Tyfon to w mitologii greckiej najmłodszy syn Gai i Tartarosa. Według innej wersji miał być synem Hery, poczętym bez udziału mężczyzny. Tyfon był pół człowiekiem, pół zwierzęciem, wzrostem i siłą przerastał wszystkich.

Hydra Lernejska

Hydra lernejska to w mitologii greckiej potwór wyobrażany najczęściej jako wielogłowy (różne źródła podają różną liczbę łbów) wąż wodny, córka Tyfona i Echidny. Zamieszkiwała bagna w okolicy Lerny w Argolidzie.

Chimera

Chimera to ziejący ogniem potwór pochodzący z mitologii greckiej, dziecko Tyfona i Echidny. Przyjmuje się najczęściej, że miała głowę lwa, ciało kozy i ogon węża.

Cerber

Cerber to w mitologii greckiej olbrzymi trzygłowy pies strzegący wejścia do świata zmarłych. W niektórych wersjach mitu ma również węża zamiast ogona.

Swaróg

Swaróg uznawany jest przez badaczy za jednego z najważniejszych bóstw dawnej Słowiańszczyzny. Czczony był jako bóg nieba i opiekun Słońca.

Marzanna

Pochodzenie nazwy Marzanna wiążę się z praindoeuropejskim członem „mar”, „mor”, który oznacza właśnie śmierć. Bogini często spotykana jest w folklorze i beletrystyce jako jedna z najpopularniejszych w kulturze słowiańskiej antagonistek.

Perun

Perun – spośród całego panteonu słowiańskich bogów, pojawia się najczęściej. Wzmianki o nim możemy odnaleźć w starych Słowiańskich tekstach, a symbole jego są powszechne w Słowiańskich artefaktach.

Weles

Od wielu tysiącleci kolejne pokolenia przekazują sobie mityczne podania o…

Brahma

Brahma wraz z Wisznu i Śiwą w hinduizmie tworzą Trimurti – wyobrażenie trzech aspektów boga (każdy z aspektów ma określoną rolę do spełnienia w cyklu życia wszechświata). Brahma mieszkał na wierzchołku góry Meru znajdującej się ponad światem ludzi.