Numerologia liczby 2

Numerologia to szeroka dziedzina dostarczająca informacji o świecie, w którym…

06.06.21
Brak komentarzy

Numerologia to szeroka dziedzina dostarczająca informacji o świecie, w którym żyjemy. Bazuje na przekonaniu, że każdy człowiek ma przypisaną liczbę, której wibracje silnie wpływają na cechy charakteru i sposób postrzegania rzeczywistości oraz warunkują życiowe wybory. Dzięki interpretacji znaczenia liczb możliwe jest zrozumienie tendencji do określonych działań i motywów, które nimi kierują. Łatwiejsze staje się również znalezienie sposobów na lepsze wykorzystanie energii otoczenia, aby móc świadomie wpływać na jakość życia.

Znaczenie i symbolika liczby 2

Liczba 2 uosabia wrodzoną intuicję i opanowanie na każdej płaszczyźnie życia. Choć stanowi symbol spokoju i delikatności, energia dwójki jest bardzo silna. Koncentruje się na walce w obronie dobra i harmonii, przeciwstawia się złu i gwałtowności oraz hołduje trosce o ludzi i opiekuńczości. Dwójka jest odzwierciedleniem przyjaznego nastawienia do świata i niestrudzonego poszukiwania sposobów na jego wyzwolenie od wszelkiego cierpienia. Liczba 2 wyraża również istnienie dwóch punktów widzenia, których dokładna obserwacja pozwala na dostrzeżenie całości zjawisk i możliwość odpowiedniej reakcji. Dzięki temu osoby spod liczby 2 widzą świat wyraźniej niż inni i są wrażliwsze.

Liczba 2 w kulturze i religii

Wrażliwość dwójki wynika z faktu, że jej energia jest podwójnie skupiona na zmysłach, za pomocą których człowiek poznaje świat. Właśnie dzięki wrażliwości i wyraźnemu odbieraniu rzeczywistości wyroki numerologicznych dwójek uznawane są za sprawiedliwe i bezstronne.

Moc liczby 2 znajduje swoje odzwierciedlenie w religii i kulturze. W czasach biblijnych określona wersja wydarzeń opowiedziana przez dwie osoby była uznawana za prawdziwą. Także dekalog – symbol prawowitości – spisano na dwóch kamiennych płytach. Dwójka oznacza pomoc, dlatego Bóg stworzył Słońce i Księżyc, aby na zmianę wzajemnie się wspierały w oświetlaniu Ziemi.

Liczba dwa w Biblii – wzmianki:

Werset Treść Wersetu
Rdz 41,32 „Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni.”
Iz 40,2 „Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy”
Hbr 6,18 „abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei.”
Pwt 17,6 „Na słowo dwu lub trzech świadków skaże się na śmierć; nie wyda się wyroku na słowo jednego świadka.”

 

W kulturze dwójka to liczba wzajemności. Oznacza parę – symbol pomyślności i dobrobytu. Na tym opiera się pogląd, według którego szczęście to relacja dwojga ludzi połączonych wzajemnym zaufaniem i głębokim uczuciem. W ślad za tym w kulturze dwójka również jest symbolem dobra i opiekuńczości oraz wyższości uczuć do drugiej osoby nad miłością własną.

Numerologiczna 2

Numerologiczna dwójka to uosobienie wrażliwości, troski o innych i charyzmy. Jej wibracje skupione są wokół zapewnienia bezpieczeństwa i harmonii w życiu najbliższych. Dwójki są empatyczne i szczere, emanują dobrocią i troską o otoczenie. Zadziwiają tolerancyjnością i nie przypisują nikomu pochopnie złych zamiarów. Wręcz przeciwnie – starają się w każdym postępowaniu znaleźć czyjeś dobre intencje i na tym skupiają swoją uwagę. Reagują emocjonalnie na krzywdę innych i chętnie niosą pomoc w każdej sytuacji. Osoby spod liczby 2 to wspaniali przyjaciele i partnerzy. Egoizm jest im obcy, dlatego z łatwością zaskarbiają sobie zaufanie ludzi.

Charakter i osobowość

Numerologiczne dwójki są uprzejme i na pierwszy rzut oka wydają się być kruche i pozbawione emocji. Nie jest wprawdzie trudno intuicyjnie wyczuć, że mają dobre zamiary i przyjazne podejście, jednak ponadprzeciętna delikatność nierzadko pozwala odnieść mylne wrażenie. W rzeczywistości dwójki potrafią być bardzo energiczne, zwłaszcza, gdy mają przed sobą ważne zadanie do wykonania. Warunek jest jeden – muszą widzieć sens w działaniu i wyraźnie dostrzegać, co dobrego może ono przynieść. Z tego powodu numerologiczne dwójki często angażują się we wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne, działają na rzecz organizacji charytatywnych, nierzadko nawet podejmują na tym polu działalność zawodową.

Warto podkreślić, że osoby z energią liczby 2 są na ogół introwertykami. Choć nie obawiają się skupisk ludzi, niechętnie przebywają w szerszym gronie. Nie posiadają cech przywódczych, a swoje codzienne obowiązki wykonują efektywnie, choć bez zbędnego pośpiechu. Mają niezwykle wysokie poczucie odpowiedzialności, co wzbudza do nich zaufanie i szacunek.

Miłość i życie uczuciowe

Dwójki to romantycy, którzy marzą o głębokim uczuciu i cieple rodzinnym. Nie czują się dobrze jako single, odczuwają silną potrzebę bycia w relacji. Mają tendencję do ich idealizowania i zdają się zapominać o zagrożeniach, które mogą przyczynić się do zerwania związku. Gdy spotka ich taki los, ciężko znoszą stratę. Są apatyczni i długo dochodzą do siebie. Ze względu na swoją wrażliwość mocno odczuwają ból emocjonalny, a proces wychodzenia z kryzysu pełen jest wzlotów i upadków. Jeśli jednak wiodą szczęśliwe życie uczuciowe, doskonały nastrój ich nie opuszcza. Dwójki gotowe są do poświęceń i mogą wiele znieść. Stanowi to dla nich swego rodzaju zagrożenie – w przypadku nieuczciwego partnera związek może stać się dla nich nie tylko źródłem udręki, ale także żalu i pretensji do samego siebie. Mają bowiem świadomość tego, jak wiele inwestują wchodząc w relacje.

Zawód i praca

Ponieważ numerologiczne dwójki to osoby introwertyczne, niechętnie pracują w zawodach, które polegają na pracy z wieloma ludźmi w tym samym czasie. Z tego względu najczęściej wybierają zawody, w których mogą zachować swoją przestrzeń. Dwójki czerpią ogromną satysfakcję z niesienia pomocy, dlatego świetnie sprawdzają się w roli lekarzy, psychologów, weterynarzy i pracowników zakładów resocjalizacyjnych. Cechują się odpowiedzialnym podejściem do wykonywania zadań, dlatego często pracują w zawodach zaufania publicznego. W ich pracy pierwsze miejsce na liście priorytetów zajmuje jak najlepsze przysłużenie się ludziom, z którymi i dla których pracują.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Na razie nie oddano żadnego głosu - Bądź Pierwszy!)
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments