Numerologia liczby 6

Liczby, z którymi mamy styczność już od pierwszych chwil po…

18.06.21
Brak komentarzy

Liczby, z którymi mamy styczność już od pierwszych chwil po narodzinach, są symbolami niosącymi ważne przekazy i łącznikami między nami, a materią świata. Są skarbnicą wiedzy o energii naszego otoczenia. Interpretacja znaczenia liczb pozwala przyjrzeć się własnemu wnętrzu oraz poznać indywidualne tendencje i motywy, którymi się kierujemy, dokonując życiowych wyborów. Umożliwia przejście przez życie świadomie i bez ryzyka utraty kontroli nad tym, co nas spotyka.

Znaczenie i symbolika liczby 6

Symbolem liczby 6 jest przede wszystkim opiekuńczość i troska. Liczba ta wysyła niezwykle silne wibracje odnoszące się do dobroci, oddania i służby. Jej energia koncentruje się na potrzebie niesienia pomocy i wielkoduszności wobec każdego człowieka, niezależnie od stopnia jego niezaradności i niesamodzielności. Liczba 6 symbolizuje podporządkowanie życia pracy dla dobra ogółu, nawet jeśli oznacza to poniesienie osobistych kosztów. Energia szóstki jest silnie skoncentrowana na płaszczyźnie opiekuńczości i dążenia do harmonii, przygasając nieco na innych obszarach.

Liczba 6 w kulturze i religii

W Biblii liczba 6 oznacza niepełność. Ponieważ boską liczbą jest siódemka, przy szóstce zawsze brakuje jeszcze jednego elementu, by wypełnić prawdziwy symbol boskości. Doskonale obrazuje to dzieło stworzenia świata. Bóg pracował sześć dni, a siódmego odpoczywał. Jednak to właśnie siódmy dzień uwieńczył cały etap tworzenia i dopełnił całości. W niektórych kulturach przyjęło się natomiast, że liczba 6 jest symbolem szczęścia i pomyślności.

Liczba sześć w Biblii – wzmianki:

Werset Treść Wersetu
2 Sm 21,20 „I jedna jeszcze odbyła się walka w Gat. Pokazał się tam człowiek wielkiego wzrostu, który miał u każdej ręki po sześć palców i po sześć palców u każdej nogi – razem dwadzieścia cztery palce. Pochodził on również od Rafy.”
Ap 13,18 „Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.
A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć”
Dn 3,1 „Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej.”

 

Numerologiczna 6

Ponieważ energia szóstki skoncentrowana jest na trosce o innych i poczuciu odpowiedzialności, dla osób z wibracjami tej liczby najważniejsze jest bycie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Szóstki przywiązują dużą wagę do posiadania rodziny, dlatego często warunkuje to ich wybory już na wczesnym etapie dojrzałości. Rodzina jest dla nich tak ogromną wartością, że aby ją założyć, gotowe są nawet do rezygnacji z własnej edukacji i posiadania wykształcenia. Numerologiczne szóstki są bardzo niepewne siebie i potrzebują częstych dowodów uznania dla swoich poczynań, aby podnieść swoją wartość we własnych oczach. Mają skłonności do obarczania się absolutną winą za wszystkie porażki i łatwo przypisują sobie niezdarność oraz inne cechy, które mogły zaważyć na niepomyślnym zakończeniu przedsięwzięcia.

Charakter i osobowość

Szóstki, pomimo gotowości do niesienia pomocy i przejmowania opieki nad innymi, są bojaźliwe i płochliwe. Otoczenie powinno wspierać szóstki w realizacji ich inicjatyw, ponieważ mają tendencję do szybkiego wycofywania się i nabierania przekonania o bezsensowności podjętych przez nie działań. Łatwo wpadają w panikę, są przesadnie ostrożne i zapobiegliwe. Nierzadko uciekają się do stosowania niepopularnych, a wręcz wymyślnych środków zapobiegawczych przed rozmaitymi sytuacjami i zdarzeniami. Numerologiczne szóstki to także hipochondrycy – wynika to zapewne w dużej mierze z ich wrodzonej strachliwości oraz delikatności. Obawiają się jednak nie tylko choroby fizycznej, ale też bólu psychicznego, z którym nie zawsze dobrze sobie radzą. Energia szóstek wskazuje na wewnętrzną kruchość i wrażliwość. Mocno skupia się natomiast na potrzebie pomagania i służbie dobru.

Miłość i życie uczuciowe

W życiu uczuciowym wrażliwość szóstek jest tym większa, im głębsze jest ich zaangażowanie w relację. W ich przypadku idealnie sprawdza się porzekadło, według którego im więcej dajemy, tym bardziej kochamy. Szóstki wchodzą w relacje z wielkimi nadziejami i marzeniami. Związek jawi im się jako dar od losu, nie chcą zatem zaprzepaścić jednej z największych życiowych szans. Konsekwencją tego jest czasami nadmierna troska o partnera i ograniczanie jego przestrzeni, co zazwyczaj negatywnie odbija się na relacji. W przypadku szóstek istnieje jeszcze jeden powód, dla którego nadmiernie skupiają uwagę na dbałości o związek. Obawiają się zdrady i nieuczciwości partnera, ponieważ są świadome tego, jak bardzo je to zrani i jak wielkie cierpienie spowoduje. Tego cierpienia chcą za wszelką cenę uniknąć, jednak ich działania, które mają mu zapobiec, nierzadko odnoszą skutek odwrotny do zamierzonego i nieuchronnie prowadzą do decyzji partnera o odejściu. Są skłonne do śledzenia każdego jego ruchu, przesadnej podejrzliwości i wszczynania konfliktów.

Idealnym partnerem dla szóstek będzie osoba spokojna, która nie prowadzi szybkiego trybu życia i ceni sobie ciepło rodzinne. Można pokusić się o stwierdzenie, że szóstki doskonale odnajdą się w związku z osobą niezaradną. Będą mogły otoczyć ją opieką i czuć, że ich troska jest komuś potrzebna, co na nie same będzie miało terapeutyczne działanie.

Zawód i praca

Szóstki sprawdzą się w każdym zawodzie, w którym najważniejsze jest niesienie pomocy i sprawowanie nad kimś opieki. Jeśli na tym polega praca, osoby spod wibracji liczby 6 odczuwają niesamowitą satysfakcję i samozadowolenie. Czują się potrzebne i mają poczucie, że dzięki nim świat staje się doskonalszy. Najlepszymi zawodami dla szóstek są profesje z obszaru służby zdrowia i pomocy społecznej. Szóstki to dobrzy lekarze, empatyczne pielęgniarki i położne oraz pracownicy ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych, nauczyciele i wychowawcy w przedszkolach.

Pieniądze nie stanowią dla numerologicznych szóstek największej wartości w życiu. W pracy zawodowej liczy się dla nich właściwie wyłącznie satysfakcja i spełnienie. Mimo to, rzadko narzekają na złą sytuację finansową. Wynika to głównie z faktu, że szóstki bardzo angażują się w pracę, którą lubią. Często zostają po godzinach i starają się bezinteresownie pomagać poza swoimi podstawowymi obowiązkami. Spotyka się to z uznaniem i przekłada na dodatkowy przypływ gotówki, choć najczęściej wcale się tego nie spodziewają.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (1 votes, average: 5,00 out of 5)
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments