Archaniołowie – kim są?

Archanioł to nazwa, którą chociaż raz w życiu słyszał każdy chrześcijanin. Niestety wiele osób błędnie identyfikuje te istoty z aniołami, zamiennie używając tych dwóch określeń. W istocie, archaniołowie to całkowicie odrębny byt, który ma duże znaczenie dla wiary chrześcijańskiej. Dowiedz się kim są archaniołowie i jakie są ich imiona.

11.11.21
Brak komentarzy

Archanioł to nazwa, którą chociaż raz w życiu słyszał każdy chrześcijanin. Niestety wiele osób błędnie identyfikuje te istoty z aniołami, zamiennie używając tych dwóch określeń. W istocie, archaniołowie to całkowicie odrębny byt, który ma duże znaczenie dla wiary chrześcijańskiej. Dowiedz się kim są archaniołowie i jakie są ich imiona.

Kim są archaniołowie?

Archaniołowie są istotami duchowymi stojącymi nad aniołami w hierarchii niebiańskiej. Zajmują one drugie miejsce od końca w ogólnej hierarchii anielskiej opartej na klasyfikacji zawartej w Piśmie Świętym. Według tego rozróżnienia archaniołowie stanowią drugi z dziewięciu chórów (zastępów) anielskich. Archaniołom powierzono przez Boga zadanie przekazywania istotnych wiadomości ludziom, dlatego wzmianki o nich można spotkać W wielu miejscach Pisma Świętego. Sama nazwa archanioł pochodzi z języka greckiego i oznacza głównego posłańca.

Wbrew powszechnej opinii i ilustracjom oraz wizerunkom na obrazach, archaniołowie nie posiadają skrzydeł, ciała ani mieczy. W odróżnieniu od ludzi są to czyste, bezcielesne duchy, które od czasu do czasu przyjmują ludzka postać. Są to duchy nieśmiertelne, dlatego według większości wierzeń archaniołowie istnieją dziś i istnieć będą jeszcze długo po nas.

Ilu jest archaniołów i jakie są ich imiona?

Istoty nazywane archaniołami występują w wielu wierzeniach, poczynając od starożytnej mitologii perskiej aż po tradycję chrześcijańską i muzułmańską. Liczba archaniołów nie jest stała, bowiem różni się w zależności od tradycji. Według przekazów podawane są liczby od siedmiu do dziesięciu, jednak Kościół Katolicki od czasu Synodów w Rzymie i Laodycei kultem religijnym otacza jedynie trzech z nich: Michała, Gabriela oraz Rafała.  Decyzja ta została podyktowana faktem, że te trzy imiona pojawiają się w Biblii często co stanowi wyraźne świadectwo ich istnienia. W roku 1969 ustanowiono nawet święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała obchodzone zawsze 29 września.

Skąd, zatem wiadomo o siedmiu archaniołach występujących dawniej w tradycji chrześcijańskiej? Byli oni wymienieni w apokryfach, czyli księgach o tematyce biblijnej nie zaliczanych do kanonu Biblii. Do archaniołów czczonych na początku chrześcijaństwa zaliczani byli:

Trzech archaniołów Kościoła Katolickiego i znaczenie ich imion

Imiona trzech archaniołów czczonych obecnie przez Kościół Katolicki mają charakter teoforyczny, co oznacz, że odnoszą się one do Boga i są z nim bezpośrednio związane. Imiona te określają również zadania archaniołów przypisane im przez Stwórcę.

Archanioł Michał

Imię to pochodzi z hebrajskiego, gdzie Mika’el to dosłownie „któż ja Bóg”. Według wierzeń archanioł ten stoi na czele wszystkich aniołów a jego zadaniem jest walka z szatanem. Co ciekawe, Świadkowie Jehowy utożsamiają Michała z Jezusem.  Archanioł ten jako pierwszy wystąpił przeciw zbuntowanemu szatanowi stając w obronie Nieba. Jest on również uważany za obrońcę ludzkości, który stoi na straży naszego bezpieczeństwa.

Michał jest również patronem taki zawodów, jak złotnik, żołnierz, aptekarz, krawiec, szklarz, piekarz, malarz oraz kupiec. Jednym z jego zadań jest wstawianie się u Boga za ludźmi umierającymi, dlatego jego wizerunek pojawia się często na portretach pośmiertnych i obrazach religijnych związanych z tematyka umierania. Archanioł Michał czczony jest zarówno w religii chrześcijańskiej, jak i judaizmie, prawosławiu i islamie.

Archanioł Gabriel

Imię to, podobnie jak Michał, pochodzi z hebrajskiego, gdzie zapisywane jest jako Gaber’el. Składa się ono z dwóch wyrazów: gaber czyli silny i el czyli Pan Bóg. W wolnym tłumaczeniu imię to oznacza więc „moc bożą” lub „wojownika bożego”. Archanioł Gabriel zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, dlatego uważany jest za opiekuna Świętej Rodziny oraz głównego posłańca bożego. Stary Testament zaś opisuje go jako tego, który włada Rajem.

Archanioł Gabriel uznawany jest za patrona doręczyciel, posłańców oraz urzędników pocztowych a także telefonu, radia i telewizji. Jest czczony zarówno w religii chrześcijańskiej jak i judaizmie i islamie.

Archanioł Rafał

Imię Rafał również pochodzi z języka hebrajskiego, gdzie Rapha’el oznacza „Bóg uleczy” lub tez „Bóg uzdrawia”.  Jest on jednym z pierwszych archaniołów stworzonych przez Boga. Jego postać po raz pierwszy występuje w Księdze Tobiasza, gdzie Rafał pod ludzką postacią pomaga Tobiaszowi w trudach jego podróży.  Uzdrawia on również ojca Tobiasza, dlatego uważany jest za boskiego uzdrowiciela.

Archanioł Rafał jest patronem chorych, lekarzy, aptekarzy, terapeutów, policjantów, marynarzy, górników oraz emigrantów.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Na razie nie oddano żadnego głosu - Bądź Pierwszy!)
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments